Refsnes Laks

Bærekraftig
produksjon av laks

Om oss

Refsnes Laks er et familieeid selskap med base i Åfjord kommune i Trøndelag.

Vi har hatt virksomhet her siden 1918 og vi bygger på generasjoners tilhørighet til kysten og kystfolkets evne til å utvikle og utnytte det næringsgrunnlag havet gir. Vi er en del av en bærekraftig og framtidsrettet næring, som bidrar til arbeidsplasser og et levende kystsamfunn.

Ute i revsnes ligger refsnes laks – mellom hav og fjell
Refsnes Laks er opptatt av integritet og å inngi tillit. Vi bygger på tradisjoner og er en samfunnsaktør som tar ansvar for langsiktig utvikling av det samfunnet vi er en del av. Vi er opptatt av å se framover og være tilpasningsdyktig. Vi utvikler oss i samspill med de rammebetingelser som eksisterer for vår næring og som stadig endres.

Bedriften har i dag ca 23 ansatte og vi har fokus på bærekraftig lakseoppdrett i merder i sjø. Laksen vokser i merdene her ute mot havet til den blir ca 4-6 kg, da er den slakteklar.

Fisken blir slaktet på Frøya og sølvblank hel laks selges til kunder i mange land. Vår laks ender opp på bordene til kresne kunder i Japan, Sør-Korea, Malaysia, Sør-Afrika, Emiratene, Ukraina, EU-landene og et 20 talls land til.

Historien om Refsnes Laks

Fisken i havet ga grunnlag for at Refsnes-familien fra 1918 har bygget sin virksomhet på Revsnes. Det har vært mottak av fisk for å produsere og eksportere både sild, tørrfisk og klippfisk på den lille holmen som i dag huser Refsnes laks sin foringssentral, administrasjon og Visningshuset til SeeSalmon. Vi kan fortsatt se noen av de mange fiskehjellene som ble bruk til å tørke fisk.

Friskt hav

Bærekraftig produksjon av laks gir verdiskaping med store ringvirkninger i Norge og for kystsamfunnet vårt. Havbruk kan bidra til å øke andelen mat fra havet. FNs havpanel mener at det er mulig å produsere seks ganger mer mat fra havet enn det vi produserer i dag.
Norsk havbruk har i 60 år bygd opp effektiv teknologi for å produsere laks i havet. Vi er alle avhengig av rent, friskt hav og i Refsnes Laks er vi opptatt av å produsere bærekraftig laks fra havet til det beste for alle.

50%av verdens 
lakseoppdrett 
foregår i Norge

70%av jordas overflater er hav

2%av verdens mat
kommer fra havet

Laksen som svømmer rundt i merdene til Refsnes Laks har friskt vann, gode strømforhold og vokser godt.

Refsnes Laks har etablert visningssenteret SeeSalmon i Trondheim og i Åfjord gjennom en visningslisens fra Fiskeridepartementet.

SeeSalmon skal gi de besøkende en engasjerende opplevelse som gir økt interesse, innsikt og kunnskap om laksen og om oppdrett av laks.

SeeSalmon Trondheim
Besøk visningssenteret i Trondheim. SeeSalmon gir et troverdig bilde av havbruk og lakseoppdrett bygd på forskningsbasert kunnskap. Visningssenteret benytter høyteknologiske digitale løsninger i sin formidling.

SeeSalmon Stoksund
Besøk oppdrettsanlegg med merder hos SeeSalmon i Stoksund, kun to timer fra Trondheim. All booking skjer på hjemmesiden til SeeSalmon.

Besøk SeeSalmon